Memòria escrita de Kan Pasqual: Ecologisme, antimilitarisme i rebel·lia

KanPasqual

Per Kan Pasqual

El 28 de desembre de 2021, el Centre Social Okupat de Kan Pasqual celebrava el 25è aniversari de l’okupació.

Per aquell motiu, es presentava la publicació d’un quadern col·lectiu amb l’objectiu de sistematitzar la història, els escrits i els aprenentatges dels 25 anys de vida del projecte. Rescatar i transcriure escrits dels primers anys han fet ressorgir alguns textos que formen part de moments determinats de la memòria col·lectiva d’aquest experiment social que és Kan Pasqual.

A continuació, en rescatem una selecció, acompanyats d’una breu introducció de context.

MANIFEST PER UNA AGRICULTURA ECOLÒGICA I
ANTICAPITALISTA

Comunicat difós arran dels interessos de Vida Sana, promotors de Bio cultura, de què el Patronat de Collserola els cedís la masia de Can Pasqual quan ja estava okupada i arrencava el projecte agroecològic.

“Per una Agricoltura Ecologica i anti-Capitalista”.

Parlem molt i cada cop més de la necessitat de trobar alternatives…

View original post 2,142 more words

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: