Repsol Mata. We expose the Spanish oil criminals

indigenous people resist Repsol

REPSOL KILLS

…The Oil Industry has always used the planet like toilet paper. Due to opur global dependency on oil, the purchase of poliutical complicity, and agressive marketing penetration, the energy corporations can act with complete impunity.

In fact the repeated accidents, spills and extreme toxicity of the industry, along with the criminal participation in military conflicts around the planet, are silenced by the bought-out mass media and the saturation publicity of the energy giants….

Repsol Mata

Ja fa anys que la indústria petroliera usa el planeta com un paper de wàter. La dependència global d´aquest recurs, la compra de voluntats polítiques i la agressiva penetració publicitària fa que les corporacions energètiques actuin amb completa impunitat. De fet, els repetits accidents, vessaments i la insoportable nocivitat d´aquesta indústria, així com la participació criminal en conflictes bèlics arreu del planeta, són silenciats pels mass-media comprats per la publicitat dels consorcis del petroli.

Campanya Pobles Indígenes i Petroli >

Bolivia ofrece a las petroleras más de 1,5 millones de hectáreas en áreas protegidas y territorios indígenas… /cont

La carretera del TIPNIS facilitará el avance petrolero en la Amazonía boliviana. /cont

Yurakarés, Moxeños y Chimanes se oponen al proyecto repsolmemata

Marc Gavaldà

El proyecto de carretera de 300 km atravesará el corazón intacto del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Repsol, que ya operó en la zona y fue denunciada por las comunidades, se beneficiará de la apertura de accesos…. /cont

road through Nat Pk, indigenous resistance

via – Repsol Mata.   Where the new road is planned

6 thoughts on “Repsol Mata. We expose the Spanish oil criminals”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: