Basque Repression Goes On: 107 Community Taverns to be Seized #herrikoakLibre

CHzXAWwWIAAULk0The biggest State robbery since Franco Dictatorship

..In another  outrageous ruling he Spanish Supreme Court has ratified the closure and seizure of 107 herriko  (village) taverns in Euskadi (Basque Country). The pubs were accused of secretly supporting the Basque resistance 14 years ago. Although ETA has unilaterally ceased fire and disbanded since 2006 the repression by the Spanish State continues against any person or group  accused of giving even verbal support to Basque Nationalism, with no political  amnesty, continuing isolation of prisoners, torture and new arrests. If the Courts actually carry out the seizure it may provoke a new uprising in Euskadi. e

Demos all over Euskadi.. 27TH ,28TH jUNE 2015

Legal state terrorists raid a taverna
Legal state terrorists raid a taverna

The Spanish Supreme Court has partially confirmed the ruling in the trial against ‘Herriko taverns’. Thus it is up to the Audiencia Nacional to execute the closure and seizure of 107 local public companies.

The sentence also cuts from  three years to one year and 10 months the prison sentence of Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Kruz Aldasoro Joseba Alvarez and Karmelo Landa who will not need to enter the prison. Furthermore it imposed six more years of disqualification for former members of the national board of Herri Batasuna .

2014-08-05, Zarautz. 35/02 sumarioko Auzitegi Nazionalaren sententzia baloratu dute herriko tabernetako ordezkariek Zarauzko Arrano Kabia Elkartearen aurrean. Zarauzko Elkarteko Koldobike Muniain eta Andoaingo Elkarteko Agustin Alberrok hartu dute hitza. Irudian, herrikoen ordezkariak Arrano Kabia Elkartearen aurrean. 05-08-2014, Zarautz. Los representantes de las Herriko Tabernas valoran la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el sumario 35/02. Han tomado la palabra, Koldobike Muniain de Zarautzko Elkartea y Agustin Alberro de Andoaingo Elkartea. En la imagen, representantes de las herrikos en frente de Arrano Kabia.

Applying the doctrine created by Baltasar Garzon, known for “everything is ETA,” the judges of the Supreme Court ruled that “a terrorist organization” not only uses weapons to achieve their goals but also organizations that “even seemingly legitimate action policy, which in itself is not criminal, obey the orders and work under his direction. ”

But in any case ETA  renounced armed struggle nearly 10 years ago, Now the repression is blatantly anti-Basque.

The judgment considers proven that herriko taverns lent “financial services in the Basque National Liberation Movement (MLNV).” As noted the ruling of the National Court says that it is used as infrastructure called “ETA satellite organizations” as KAS / EKIN, Jarrai / shawls / Segi, Herri Batasuna and Managers Pro Amnesty and that “were controlled by the” military front “of the armed organization.CHztvVnWoAAegex

The closure of 107 local public activity with political, social, cultural, gastronomic (there are different gastronomic societies also facing trial), is an unprecedented event in Europe, and with the process of banning and the Parot doctrine will mark a milestone in the “Basque conflict”.

Call to Disobedience

After knowing the ruling social networks have exploded . People affected by this ruling came out on protest demonstrations held Thursday evening and the next day. Similarly, following the tactic of building walls of demonstrating people, popular calls to disobey the ruling and “defend the premises against imminent theft” are multiplying. The information is being compiled with the label:

 

original in Catalan

El Tribunal Suprem ratifica la confiscació de 107 herriko tavernes del País Basc

El tribunal rebaixa les penes als 5 exmembres de Batasuna processats
Instantània de l’herriko taverna  (village pub) de Zumaia.. NO TO THE CLOSURE
El Tribunal Suprem espanyol ha ratificat parcialment la sentència en el judici contra les herriko tavernes. D’aquesta manera queda en mans de l’Audiència Nacional espanyola executar el tancament i decomís de 107 locals i societats públiques. En paral·lel rebaixa la condemna de tres anys a un any i 10 mesos als encausats. La rebaixa de la pena de presó a Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez i Karmelo Landa suposarà que cap haurà d’entrar a la presó. A més els imposa 6 anys d’inhabilitació als exmembres de la taula nacional d’Herri Batasuna i Batasuna.

Aplicant la coneguda doctrina creada per Baltasar Garzón de “tot és ETA”, els jutges del Tribunal Suprem dictaminen que “una organització terrorista” no solament utilitza les armes per aconseguir les seves finalitats sinó també organitzacions que “encara que semblin legítimes en la seva acció política, que en si mateixa no és delictiva, obeeixen les consignes i funcionen sota la seva adreça”.

La sentència, considera provat que les herriko tavernes prestaven “un servei financer al Moviment d’Alliberament Nacional Basc (MLNV)”. Tal com assenyalava la sentència de l’Audiència Nacional, assegura que es tractaven d’infraestructures utilitzades pel que denomina “organitzacions satèl·lits d’ETA” com a KAS/EKIN, Jarrai/Haika/Segi, Herri Batasuna o Gestores Pro Amnistia i que “estaven controlades pel “front militar” de l’organització armada.

El tancament de 107 locals públics, amb una activitat política, social, cultural, gastronòmica (hi ha diferents societats gastronòmiques entre les encausades), és un fet inèdit en l’àmbit europeu, i juntament amb els processos d’il·legalització i la doctrina Parot marcarà una fita dins de l’anomenat “conflicte basc”.

Crida a la desobediència

Després de conèixer-se la sentència en ferm, les xarxes socials han esclatat amb desenes de convocatòries. Són desenes els pobles afectats per aquesta sentència i en tots ells es realitzaran mobilitzacions de protesta aquesta tarda del dijous i els pròxims dies. De la mateixa manera, seguint la filosofia desobedient dels murs populars les crides a desobeir la sentència i “defensar els locals davant l’imminent robatori” s’estan multiplicant. Tota la informació s’està recopilant entorn de l’etiqueta:  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: