La Tremenda.. Occupied anti-patriarchy center Destroyed

Manresa : Endesa knocks down without prior notice,  the anti patriarchy occupied social center CSO La Tremenda

”………………Against this agressive eviction we respond with the strength and hard hitting necessary so that such actions don’t go unpunished. We invite everybody to express their solidarity with the La Tremenda in the way they think appropriate,. Attacks like this don’t intimidate us, on the contrary they make us stronger. Let being frightened change over to their side.. No attacks without resistance!”

the clitoris brigade  (columna clitoral)

LaTremenda vandalised
 Photo: Peter Fontanals.   La Tremenda after the attack. Photo: Peter Fontanals

(by Kaos . Women , gender and LGBTTI struggles)

Endesa, the electricity company, entered unannounced and smashed up La Tremenda
The autonomous Occupied center , located in San Salvador street, was busy for the past nine years, run by a group of anti- patriarchy anarchists . Forty people have gathered outside confronting the demolition workers and helping move furniture and belongings that were inside.

fecsa2-600x290We will not forget or forgive

Forty people linked to various social groups , assembled this morning in the vicinity of the occupied social center ‘La Tremenda’ (The Tremendous female) , in San Salvador Street, in the town of Manresa, Catalunya, after the alarm was given by the networks due to the  action Endesa operators who had already begun to carry out the municipal license of demolition hanging over the property . The local Council had collaborated to secretly grant the demoliton permission of the anarchafeminist center.

During the morning there have been some tense situations between members of groups and demolition workers and technicians of Endesa , who were surprised while demolishing the interior walls of the premises. Local Police in Manresa town obstructed and identified the protestors while protecting the demolition workers waiting outside. On Monday at 8 pm there is a rally called to support La Tremenda in the town square.

At 9 am, the workers of a demolition enterprise accessed an adjacent site , also owned by the electricity company Endesa and made several holes in the side walls to get inside and start to tear down walls . As Manresainfo.cat learned from various sources , at that moment there was no one inside the Center, but soon after, members of the collective that struggle against patriarchy gained access to the premises and made to stop the demolition . The Tremendous members accessed the property through the garden of a neighbor since the front door was locked from the inside.

La Tremenda is also a fearful female childrens dragon from Manresa
La Tremenda is also a fearful double-headed female childrens dragon from Manresa

The news spread on the net and forty activists linked to Tremendous and other alternative social movements arrived in San Salvador Street to assist in moving and emptying furniture , filing, and items that were inside. We have also experienced moments of tension when those gathered attacked and chased away the technicians of Endesa, who were waiting a few meters away watching as they emptied the place . Four manresa police officers have tried to mediate the situation and accompanied the technicians away.

La TRemenda hosted for the past 9 years an anarcofeminist movement fighting against patriarchy , which occupied the building on Calle San Salvador . Despite the use by the feminist collective the Manresa City Council granted a municipal license for demolition to Endesa , which was the origin of the action this morning before the workers were surprised by members La Tremenda .

The members of the evicted group did not want to comment to the press , but according to some reports in the alternative media network , presented a complaint to the police court for a crime of burglary. Also according to these same sources , they had not received any notice of the demolition . The locals have been equally surprised since, as they affirmed , they never had problems with the anarchafeminists .tremendamural at ‘La Tremenda’

After more than two hours work, the place has been left completely empty , with the door open , and a mountain of stuff in the form of a barricades that cuts completely San Salvador street to traffic

UPDATE..This evening the Anarchafeminists EVICTED offices of Endesa in revenge.. see photofecsa1-600x294

(update on La Carboneria eviction in Barcelona last week. It seems that TWO new Occupied Social Centers are being created due to the eviction , One is called Wonderland (El Pais de les merevelles)  see here: Barcelona Riot after eviction of Carboneria Occupied Center

Manresa: Endesa derriba sin previo aviso el CSO de lucha antipatriarcal La Tremenda (cat)

por Kaos. Mujeres, géneros y luchas LGBTTI

 Local de la Tremenda un cop el col·lectiu ja l’ha abandonat. Foto: Pere Fontanals
Davant d’aquesta agressió de 
desallotjament respondrem amb la força i contundència necessària perquè 
actes com aquests no quedin impunes. Convidem a totes les persones que 
expressin la seva solidaritat amb la Tremenda de la forma que creguin 
oportuna. Agressions com aquesta no ens atemoriran, al contrari ens fan 
més fortes. Que la por canviï de bàndol… Cap agressió sense resposta!
Columna Clitoriana
Manresa, 3 de març de 2014

Una quarantena de persones, vinculades a diversos casals socials, s’han aplegat aquest dilluns al matí als voltants del centre social ocupat La Tremenda, al carrer Sant Salvador de Manresa, davant l’alarma que s’ha donat per les xarxes sobre la intervenció d’operaris d’Endesa que ja havien començat a executar la llicència municipal d’enderroc que pesa sobre l’immoble. Durant el matí s’han viscut algunes situacions tenses entre els membres dels col·lectius i els operaris d’enderroc i tècnics d’Endesa que, al ser sorpresos enderrocant les parets interiors, s’han quedat a pocs metres del local. La Policia Local de Manresa ha desplaçat alguns agents per evitar que la situació empitjorés. Aquest dilluns a les 8 del vespre hi ha convocada una concentració de suport a la Tremenda, a la plaça Major.

A les 9 del matí, operaris d’una empresa d’execució d’enderrocs han accedit a La Tremenda per un solar limítrof, que també era propietat de l’elèctrica, i fent diversos forats a les parets laterals per accedir a l’interior i començar a enderrocar parets mitjanceres. Segons ha pogut saber Manresainfo.cat de diverses fonts, en aquell moment no hi havia ningú a l’interior del local, però poc després, membres del col·lectiu de lluita contra el patriarcat han pogut accedir al local i han fet aturar l’enderroc. Les membres de la Tremenda han accedit a l’immoble a través del jardí d’una veïna, ja que la porta principal estava bloquejada per dins.
A partir d’aquell moment, la situació s’ha escampat per la xarxa i una quarantena d’activistes vinculats a la Tremenda i a altres moviments socials alternatius de la ciutat han fet cap al carrer Sant Salvador per col·laborar en el buidatge i trasllat de mobiliari, arxiu, i els elements que hi havia a l’interior. També s’han viscut moments de tensió quan els concentrats han increpat i han fet fora els tècnics d’Endesa, que esperaven a pocs metres observant com es buidava el local. Quatre agents de la Policia Local de Manresa han intentat fer d’intermediaris en la situació sense sortir-se’n i finalment han acompanyat els tècnics a un carrer proper lluny de la vista dels concentrats.
La Tremenda acollia des de feia 9 anys un moviment anarcofeminista de lluita contra el patriarcat, que ocupava un immoble sense pisos al carrer Sant Salvador 24-26. Aquest edifici, i altres del voltant són propietat de Fecsa-Endesa que recentment ha traslladat la seva activitat al nou edifici de la Catalana. Malgrat l’ocupació del col·lectiu feminista, l’Ajuntament de Manresa va atorgar una llicència municipal d’enderroc a Endesa, que ha estat l’origen de l’actuació d’aquest dilluns al matí abans que els operaris fossin sorpresos per membres de la Tremenda. Les membres del col·lectiu desallotjat no han volgut fer declaracions a la premsa, però segons algunes informacions a la xarxa de mitjans alternatius, han presentat una denúncia al jutjat de guàrdia per un delicte de violació de domicili. També segons aquestes mateixes fonts, no s’ha rebut cap avís que les informés de l’enderroc, malgrat que la setmana passada un arquitecte d’obra va revisar el local des de patis interiors. Els veïns de la zona s’han mostrat igualment sorpresos ja que, segons han afirmat, mai no han tingut problemes amb les anarcofeministes.
Les quaranta persones concentrades a la Tremenda han recollit les seves pertinences de dins del local i les han anat traslladant a altres punts. Després de més de dues hores, el local ha quedat totalment buit, amb la porta oberta, i una muntanya de brossa en forma de barricada que talla totalment el trànsit del carrer Sant Salvador.

Estat en què ha quedat l’interior de la Tremenda, amb parets enderrocades i l’accés des de fora. Foto: Pere Fontanals

Placa de la llicència municipal d’enderroc, que els operaris no han acabat de penjar. Foto: Pere Fontanals

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/42002/endesa/entra/enderrocar/sense/previ/avis/local/social/tremenda

Rabia Rabia Rabia..Rage Rage Rage..  eviction demo

Més de cent persones s’han manifestat aquest dilluns al vespre en suport del col·lectiu feminista la Tremenda en un ambient de forta indignació per l’actuació d’Endesa que aquest matí ha ordenat l’execució d’una llicència d’enderrocament al local que tenien ocupat des de feia nou anys al carrer Sant Salvador.la tremenda desalojo

 La marxa ha sortit de la plaça Major i després de passar pel centre s’ha enfilat per la Muralla fins arribar a la seu de Fecsa-Endesa on han cridat proclames contra l’elèctrica i l’Ajuntament de Manresa i han llençat globus amb pintura. La manifestació ha arribat a la Tremenda, on després de llegir el manifest, s’ha dissolt.

Barcelona Riot after eviction of Carboneria Occupied Center

Barcelona Antifascists Communique on Arrests/Can Vies Attack
Tessaloniki : Raids and arrests of squat Assembly
STOP Eviction of ‘Rote Flora’ Squat Center: Riots to STOP POLICE THUGS!
Squatting in Europe: Download new book HERE
Greece: riots/protests in over 26 cities after Pavlos murdered by Nazis
Glimpses of Social Revolution… Greece and Spain
Porque no hay otra solución.. a la Revolución Social !
Bankia occupied after Debt Suicides October 27, 2012
November 1, 2012 Spanish Revolution: Call to Occupy empty Bank property
Collapsing Capitalism: Global Revolution is NOW (thefreeonline.wordpress.com)

Enhanced by Zemanta

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

One thought on “La Tremenda.. Occupied anti-patriarchy center Destroyed”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: