Contrainfos 87: a weekly video-mag from Catalonia,

contrainfos_thumbail26 Nov 2014

Welcome to Contrainfos 87,

with English summary (video and below is  in Catalan/Spanish)

Reports

1. Justice for Yassir (min. 2:45)
2. 24 November picket against gender violence (min. 6.6)
2. ‘The Seeds’ Occupied Social Centre eviction resistance (min. 11:12)
3. Anti High Voltage Line movement news, MAT (min. 13:15)
4. Journalists threatened by new Gag law and the police (me. 19:00)
5. Rights Cut Back (min. 22:30)
6. Trees resistance in Hamburg (min.26.10)
7. Tele.cat  fined (min. 28.15)

1. Yasser   neither  forget nor forgive

Acquittal of 8 Catalan police involved in the death of Yasser  when he was handcuffed in a police cell in Vendrell last year. .

2. Picket against gender violence25N_armas

November 25 was the day against gender violence.
Is there sexism in the social movements? United Platform against Gender Violence has made this video about everyday sexism, even in our organizations.

 

3. The trial of ‘The Seed’ Social Centre

The house squatters then squatted since last March now has a trial that could lead to eviction of this social center. We have sent a video to share with you.

 

4. Criminalization of the Movement Anti Mat High Tension Line  and Energy Sovereignty Network

Discussion led by the Collective No Mat Girona Network for Energy Sovereignty in  Can Masdeu last Sunday where we talk about the charges being brought against a total of 44 activists and residents in the Sovereignty Energy Network. Contrainfos was there.

 

gag law5. Journalists threatened by the police and gag law

Did you know that the Gag Law, pushed through this week by the PP allows fines 30,000 euros for those recording or videoing  the police? [Contrainfos] does not intend to stop doing it while we witness police violence so common in the streets of Barcelona. We see a video that Amnesty International aired this week .

6. Cutting off Human Rights

The Alliance against energy poverty has spread a video that gives a voice to people who have had their water, gas or electric cut 0ff by  Endesa, Agbar and Gas Natural. All this in a week that the government has forgiven much: 3,000 million euros of debt owed by their corrupt friends the power companies.

 

7.Activist imprisoned for defending German woods

Since October 30 Basti is in prison. He was arrested for forest squatting in Hambach Germany despre’s after being beaten up.  We still do not know the trial date.

 

 

 

8.FINED We read the letter received by latele.cat  fining them  500,001 euros for not having a television license. Latele.cat defends freedom of expression, freedom of communication and self-management.

 

Watch contrainfos every week:

latele.cat/contrainfos

https://www.youtube.com/watch?v=LJiZlBjFF7M

26 November 2014,
This bulletin was made live at the l’infoespai in Plaza del Sol. You still cannot watch it on channel 32 TV but we’re setting up the computer and perhaps very soon we will be pleasantly surprised. For now, we can see it at  latele.cat/contrainfos


 

Original en Catalá… 26 nov. 2014

0- PRESENTACIÓ

Benvinguts al Contrainfos 87, avui 26 de novembre de 2014, en rigurós i arriscat directe
Estem a l´infoespai de la plaça del Sol. La tele encara no es pot veure pel canal 32 pero ja estem arreglant l ordinador i potser en molt breu us donem una grata sorpresa. De moment, ens podeu veure a latele.cat

1- Titulars

1. Justicia per Yassir (min. 02.45)
2. 24 Novembre Concentracio contra la violència masclista (min. 6.26)
2. Defensa del Casal del Prat amenaçat de desallotjament (min. 11.12)
3. Debat Energia en Alta Tensió: criminalització al moviment Anti MAT (min. 13.15)
4. Periodistes amenaçats per la llei mordassa i la policia (mi. 19.00)
5. Drets Tallats (min. 22.30)
6. Resistencia Arbres a Hamburgo (min.26.10)
7. Multa a la Tele.cat (min. 28.15)

1. Yassir, ni oblit ni perdó

Absolució als 8 mossos implicats en la mort a comissaria d´en Yassir, assassinat a dins de la comissaria del Vendrell quan estava emmanillat l´any passat.

2. Concentració contra la violència masclista

El 25 Novembre va ser el dia contra la violencia masclista.
Hi ha masclisme als moviments socials? La Plataforma Unitària contra la violència de generes reflexiona en un video que ha tret recentment La directa sobre el masclisme y la violenciade la quotidianitat, fins i tot a les nostres organitzacions.
03 Defensa del Casal La Llavordel Prat amenaçat de desallotjament

3. Judici al Casal Okupat La Llavor

Casal Okupat La Llavor , okupat des del passat març avui te un judici que pot conduir al desallotjament d´aquest centre social. Ens han fet arribar un video que compartim amb tots vosaltres

4. Criminalització al Moviment Anti MAt i Xarxa Sobirania Energètica

Debat protagonitzat pels Col.lectius de No a la Mat Girona i la Xarxa per la Sobirania Energètica
el passat diumenge a Can masdeu on ens parlen sobre la imputació d´un total de 44 activistes i veïns i la Xarxa per la sobirania Energètica. Contrainfos estava allà.

5. Periodistes amenaçats per la llei mordassa i la policia

Sabíeu que amb la Ley Mordaza, aprobada aquesta setmana pel PP per la cara, permet multar amb 30.000 euros als que gravem a la policia? [Contrainfos] no pensa deixar de fer-ho allà on anem per testimoniar la violència policial tant habitual als carrers de Barcelona. Veiem un video que ha difos aquesta setmana Amnistia Internacional.

6. Derechos Cortados

L´Aliança contra la pobresa energètica ha difos un video que dona veu a la gent que Endesa, Agbar o Gas Natural els hi tallen l´aigua i la llum perque no la paguen.
Tot això en una setmana que el govern ha perdonat la quantitat de: 3.000 milions d´euros de deute a les elèctriques. Ja ho veieu, són temps d´un humor molt pero molt negre, pero sempre riuen els mateixos.

7. Demanen presó per resistent a un bosc d´alemania protestant contra una mina

Des del 30 octubre en Basti està a la presó. Va ser detingut per una part de les okupacions al bosc Hambach d´Alemania despre´s de que el servei de seguretat de l´electrica RWE l´havia estomacat. Encara no se sap la data del judici.

08. Carta de la multa a la Tele

Llegim inici de la carta que ha rebut latele.cat on notifica una multa de 500.001 Euros per no tenir titol televisiu. Latele.cat defensa la llibertat d´expressió i la comunicació lliure i autgestionada.

mira el contrainfos cada setmana a:
latele.cat
latele.cat/contrainfos

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

One thought on “Contrainfos 87: a weekly video-mag from Catalonia,”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: