Autonomous Students Residences (REA).. Ongoing Eviction in Barcelona

LATEST NEWS  Mon 3rd Dec
The center has been RESQUATTED   

Jóvenes de Barcelona derrumban los muros y ocupan el edificio para poner en marcha el proyecto REA (Residencia de Estudiantes Autogestionada). Este bloque era habitado por muchos estudiantes que no pueden costear un alquiler. #REA

 Barcelona City Council has evicted the Autonomous Student Residences in the Raval barrio. ( Residencia de Estudiantes Autogestionada del Raval).

Comunicado de denunciando laque se han sufruido hoy las personas que se manifestaban en contra del desalojo de . GAS PIMIENTA y cargas policiales de los antidisturbios de Guardia Urbana de Barcelona:      40 retweets 13 likesUn grup de persones s’han apropat a l’edifici per donar suport a la trentena de persones que resistien dins / Victor Serri

At eight on Friday morning, agents of the Guardia Urbana city police began the operation to remove the 30 occupants who resisted inside the building. The council justifies the decision with the technical reports that warn about the architectural deficiencies of the block.

 The REA assembly shows that it took into account the dangers and took precautions under the advice of architects in areas of the building. There was no immediate danger and the  projected repairs were ‘to make future work less expensive’. In realty it is a politucal eviction against autonomous organisation.
The block, located in the Raval of Barcelona, ​​was until 2008 the headquarters of an adult school, but it was disused as a result of alleged damage to the structure and was occupied in March 2016

  The eviction ​​began at around eight in the morning. First, with the arrival of agents to deliver the eviction order. Minutes later, the Guàrdia Urbana de Barcelona deployed their riot police against the group of people who sat in front of the building to support the thirty people resisting inside. During the morning, the city police evicted the occupants, who have been identified. 

A statement from the group has detailed that the Self-Managed Student Residence was born a year and eight months ago “within the framework of the Direct Democracy Simulation campaign of the Anarchist Federation of Catalonia, which aimed to” demonstrate the effectiveness of the self-management as a way of combating the capitalist context.

“They explain that since they occupied the building it has worked, ensuring the right to housing for the students and carrying out activities in the neighborhood in the Social Center “.
The collective knew that the city wanted to evict them on June 14 and, according to them, “they have always hidden behind technical and architectural arguments the real political motivations that lead them to want to evict the REA”.

First RE-Occupation

The Eviction failed however as the building was immediately re-occupied. On Sunday came the second eviction, this time with extreme violence.


⚠ [MUY URGENTE]⚠ Se necesita, AHORA MISMO apoyo presencial en en Passatge Sant Bernat n°9, <M> Universitat L2 y L9. Se pide apoyo para las compas q están dentro! cc


“Thanks to some new information that has arrived, we are practically certain that the city council has the plan to demolish the building and that it will not be possible until a few months later. The building will be empty for a while in a neighborhood with a great problem with regard to housing, “says Cuadrado. From the REA, in addition, they say that the project is not over. In this sense, they have called this afternoon to everyone who wants to support the project. At the same time, they announced that they would seek a new space in the neighborhood to give continuity to the project.

LATEST NEWS  Mon 3rd Dec
The center has been RESQUATTED again   


original en català

L’Ajuntament de Barcelona desallotja la Residència d’Estudiants Autogestionada del Raval

A les vuit del matí, agents de la Guàrdia Urbana han començat el dispositiu per fer fora les 30 okupants que resistien a l’edifici. El consistori justifica la decisió amb els informes tècnics que alerten sobre les deficiències arquitectòniques del bloc
El bloc, situat al Raval barceloní, va ser fins a l’any 2008 la seu d’una escola d’adults, però va quedar en desús com a conseqüència de suposats danys a l’estructura i va ser ocupat el març del 2016
Victor Serri
Maties Lorente 01/12/2017

El desallotjament de la Residència d’Estudiants Autogestionada, situada al número nou del passatge de Sant Bernat del Raval barceloní i propietat de l’Ajuntament de Barcelona, ha començat al voltant de les vuit del matí d’avui. Primer, amb l’arribada d’agents de paisà per lliurar l’ordre de desallotjament.

Minuts més tard, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegat els antiavalots davant el grup de persones que s’han apropat a l’edifici per donar suport a la trentena de persones que resistien dins. Durant el matí, la GUB ha anat desallotjant les okupants, que han sigut identificades. L’argument que ha fet servir el consistori municipal per procedir amb el desallotjament ha estat els informes tècnics que alertaven de les deficiències arquitectòniques de l’edifici.

El bloc va ser fins a l’any 2008 la seu d’una escola d’adults, però va quedar en desús com a conseqüència de suposats danys a l’estructura.

El bloc estaria buit fins al març de l’any passat, quan un grup d’estudiants del campus del Raval de la Univesitat de Barcelona decidien emprendre l’okupació per denunciar “la situació de precarietat que viu l’estudiantat i el procés de gentifricació que viu el barri”, segons explicaven les impulsores de l’acció.

L’entrada a l’edifici s’emmarcava dins la campanya Simulacres de Democràcia Directa de la Federació Anarquista de Catalunya i “pretenia demostrar l’efectivitat de l’autogestió com a forma de combatre el context capitalista”.

L’okupació pretenia denunciar “la situació de precarietat que viu l’estudiantat i el procés de gentifricació que viu el barri”, segons explicaven les impulsores de l’acció

Segons les okupants de l’edifici, l’amenaça de desallotjament va arribar el passat 14 de juny quan l’ajuntament va comunicar la decisió de desallotjar-los de la seva propietat. “Sempre han amagat amb arguments tècnics/arquitectònics (els quals hem refutat un a un mitjançant informes realitzats amb l’ajuda d’arquitectes i advocats) les motivacions reals que els porten a desallotjar la REA”, expliquen al seu comunicat.

“Amb l’informe que va presentar l’ajuntament, vam recollir una sèrie de mesures per neutralitzar els riscs que es mencionaven al document, però no vam obtenir resposta”, argumenta David Cuadrado, un dels membres del projecte.

La regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, explicava la versió de l’ajuntament en una publicació al Facebook. L’objectiu, segons Pin, seria remodelar l’edifici per instal·lar-hi posteriorment l’escola de músics del Raval. “Els estudis tècnics van acabar fa uns mesos i concloïen que tal com està l’edifici, no pot ser utilitzat com a pública concurrència, així com que té un risc evident per les persones que en fan ús quotidià”.

Segons la regidora, les okupants “van anunciar que farien un estudi alternatiu, que a dia d’avui encara no hem vist”, contràriament al que expressen les estudiants. “Hem tingut altres okupacions d’espais municipals, quan han estat ocupacions delinqüencials s’han desallotjat immediatament, quan no, s’ha buscat solució per les famílies, o s’ha negociat la sortida. En aquest cas, no ha estat possible, així que hem hagut de prendre la decisió de desallotjar la REA”, conclou la regidora.

“Gràcies a algunes informacions que ens han arribat, estem pràcticament segurs que l’ajuntament té el pla d’enderrocar l’edifici i que no es podrà fer fins a dins d’uns mesos. L’edifici quedarà buit durant un temps en un barri amb una gran problemàtica pel que fa a l’habitatge”, assegura Cuadrado.

Des de la REA, a més, asseguren que el projecte no s’ha acabat. En aquest sentit, han convocat aquesta tarda a tothom que vulgui donar suport al projecte. Alhora, han anunciat que cercaran un nou espai al barri per donar continuïtat al projecte.

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

2 thoughts on “Autonomous Students Residences (REA).. Ongoing Eviction in Barcelona”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: