We’ve Occupied an Abandoned Hotel ..La Bruna.. for a Self-run Social Center


bruna
A little less than a month that a group of villagers decided to squat the property owned by Industrial SA Roigé to make a self-managed space, which opened on  Saturday 28 January       by Xavier Puig

it’s the 6th ofJanuary afternoon and in Calella,  a seaside town near barcelona, , there are hardly any cars or people on the street. When temperatures drop, tourism vanishes and the streets are dead….The abandoned Hotel Gaviota at some point had  3 stars but for more than ten years  it’s been semi abandoned. On one of the walls a sign announces that  on Saturday 28 January it transforms into the Autonomous Social Center LA BRUNA !!.

calella-costa-de-barcelona-maresme-1_129

 

see also> KAN BICI RURAL SQUAT CENTER STILL SURVIVES… JUST

 A little less than a month ago a group of villagers decided to occupy this space owned by Industrial Roigé SA to make “an alternative space and really set apart from the institutional context in the village of Calella, “says Lola, one of the project participants. The work of adapting the space does not stop at any moment.

Canvas cloth, bottles and iron occupy what is seems to have been a bar. As they explain, the first objective is to rehabilitate the first of the four floors and make it accessible for people with reduced mobility.

The idea of inclusivity is the most stressed , says Lola: “we want to have a place also with animals. We talked a lot about the issue of children, because many of us are in the world of entertainment and we believe it is important to have a space where kids can participate and  parents have a place where they can go with them. ” Within this vision, we also emphasize that this is a  non smoking vegan space._mg_1898-650x433

 

The outdoor patio is the point of contact with the street and the neighbors and for now, they say, the relationship is good, “in fact, the neighbor next door is the daughter of the family who built the the hotel has a pretty good relationship. ”  explains Lola, who stresses the desire to maintain good ties with the neighborhood.

More important still is giving care and the emotional component “has been treated very early on in  the Sunday assemblies so that we all we feel comfortable when making decisions, “La Bruna is  more than a political project separate from the personal, it has become a personal and political project where we feel comfortable. ”

translated from Radio Calella and La Directa with thanks


see also

squat-lleidachispaLa Chispa! (The Spark): Rural Occupied Social Center resists Capitalist Speculation Eviction https://thefreeonline.wordpress.com/2016/12/31/la-chispa-resist…ulation-eviction/


original en català

 La Bruna: un hotel okupat al cor de la Calella turística

Fa poc menys d’un mes que un grup de veïnes del poble va decidir okupar l’immoble, propietat d’Industrial Roige SA, per fer-hi un espai autogestionat, que s’inaugura demà dissabte 28 de gener
Dissabte 28 de gener s’inaugura el centre social autogestionat La Bruna
per Xavier Puig….     Són les sis d’una tarda de gener i al carrer Diputació de Calella, a l’Alt Maresme, amb prou feines hi ha algun cotxe despistat. Lluny queda el tragí estiuenc de pells vermelles i xancletes amb mitjons que omple aquest carrer, xamfrà amb la Riera de Calella, fa anys convertida en ressort turístic de discoteques, bars, hotels i llums de colors. Quan baixen les temperatures, el turisme, l’activitat predilecta del poble -fins i tot hi té un museu dedicat- s’apaga i amb ella bona part dels carrers queden morts.

Hotel Amaika, quatre estrelles, silenci;

Hotel Les Palmeres, quatre estrelles, silenci; Hotel Marítim, tres estrelles, silenci; Hotel Terramar, tres estrelles, silenci; Hotel Gaviota, en algun moment havia tingut unes estrelles que fa més de deu anys que han caigut, remor darrere la tanca. En un dels murs del darrere, un cartell anuncia que dissabte 28 de gener s’inaugura el centre social autogestionat La Bruna.

bruna_inauguracio-720x340
L’Hotel Gaviota, havia tingut unes estrelles però fa més de deu anys que han caigut / Xavier Puig

 

Fa poc menys d’un mes que un grup de veïnes del poble va decidir okupar aquest espai, propietat d’Industiral Roige SA, per fer-hi “un espai alternatiu i realment autogestionat al marge de l’espai institucional dins el context poble i en concret el context Calella”, explica Lola, una de les participants del projecte. Les tasques d’adaptació de l’espai no s’aturen en cap moment; cal que tot estigui a punt pel primer acte del primer espai d’aquestes característiques al municipi.

“Treballem sense referents ni història. Fer que la gent es tregui els estereotips tan pesats com els que suposa una okupa i construïbles dins el seu imaginari d’una manera diferent, integrada dins la realitat local, és potser el més difícil”, relata Lola. Després de l’okupació no han tingut gaires problemes amb la policia ni la propietat, més enllà de la denúncia de rigor per part d’aquesta i la identificació, per part dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’una noia que estava participant de les jornades de treball, asseguren.

Ella mateixa reconeix que, tot i que en principi aquest edifici atrotinat de balcons de fusta, parets blanques i esporàdiques rajoles de ceràmica, no era la prioritat, “és genial que sigui un hotel perquè té un pes simbòlic molt important a Calella. Pesa molt dins les vides de totes, d’un costat, per l’odi als guiris i al que representen, i de l’altre, perquè totes acabem treballant precàriament en aquest engranatge”.

La Bruna serà un espai sense fum i vegà / La Bruna

 

Sacs de ciment i eines s’amunteguen entre jardineres i el que en algun moment havia estat una font de pedra. Lones de tela, garrafes i ferros ocupen el que s’intueix com una barra de bar. Segons expliquen, el primer objectiu és rehabilitar la primera de les quatre plantes i fer que l’espai sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

La idea d’inclusivitat és de les que més remarca Lola: “En general volem que hi tinguin cabuda, també les animals. Hem parlat molt del tema de les nenes, perquè moltes estem al món del lleure i creiem que és important que tinguin un espai on poder participar i també que els pares i mares tinguin un lloc on hi puguin anar amb elles”. Dins aquesta visió, també remarquen que aquest és un espai sense fum i vegà.

Que La Bruna porti nom de noia no és en va, tampoc. Un dels eixos que travessa l’espai és l’abordatge del gènere des d’una perspectiva feminista. “La majoria de la gent que va formar part de l’okupació som dones i el paper d’aquestes dins l’espai ens sembla molt important. Tenim totes molta consciència del nostre cos i de què significa el rol de gènere sobre nosaltres com a ties que som”, exposa Lola.

El pati exterior és el punt de contacte amb el carrer i les veïnes de la zona amb les que, per ara, diuen, la relació és bona: “de fet, la veïna del costat és la filla de la família que va construir l’hotel i la relació és bastant bona”. Així ho explica Lola, que reivindica la voluntat de mantenir bons vincles amb el veïnat.

Més importància encara diuen donar a les cures i al component emocional que “s’ha tractat molt des del principi a les assemblees dels diumenges perquè totes ens sentíssim còmodes a l’hora de prendre decisions” i recalca que era molt important per a elles “sentir que la Bruna era alguna cosa més que un projecte polític separat d’allò personal, que era aquest projecte personal i polític que desitjàvem i on sentir-nos a gust”.

tfrom Radio Calella and La Directa with thanks

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

One thought on “We’ve Occupied an Abandoned Hotel ..La Bruna.. for a Self-run Social Center”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: