Fascists burn Ateneu Popular Workers Centre in Barcelona

While the Spanish government and the press in Madrid have not stopped talking about violence by citizens and pro-independence groups, this morning they burned the Ateneu de Sarrià and painted it with Nazi and fascist symbols.Un incendio calcina el Ateneu Popular de Sarrià y aparecen esvásticasomberos y guardia180329132450

A fascist attack destroys the Ateneu Popular de Sarrià

The site had already suffered attacks in advance, which have intensified since the referendum was held. On the walls of the patio have appeared swasticas,”Death to the CDR” (Citizens Defense)

Again, today at about three in the morning, the Ateneu Popular de Sarrià has suffered a fire, which has left the site destroyed. Awaiting the firemen’s report, they have already advanced that the building will probably have to be demolished due to its bad condition.

The centre was still being rebuilt after another fascist attack last November. The fascists are well known but enjoy impunity, encouragement and even financial aid  via the Spanish State for hundreds of attacks in a bid to stifle public support for imprisoned Catalan activists and politicians.

The Ateneu Popular de Sarrià was born on December 10, 2015, when a group of youth from the neighborhood called by the Youth Assembly of Sarrià-Esberla occupied the farmhouse on Calle Hort de la Vila, 29. Their reaction “And we want to make clear that the Ateneu Popular de Sarrià is not just a space, it is a collective project of the young people of the neighborhood, we continue, so the Ateneu continues, and more anti-fascist than ever,” they added in this same social network .

The Guardia Urbana, according to the occupants, has recorded in its report “unknown causes” and have confirmed that the property has been burning for five hours.

Based on the report prepared by the Fire Fighters – which, according to members of the Ateneo, have advanced them, it was deliberately started – and the technicians of the Barcelona City Council, the Mossos d’Esquadra will open an investigation to determine the origin of the fire. Some neighbors in an adjacent building have been evacuated. Councilor Jaume Asens assured that the Consistory will denounce the events.
/ Popular Athenaeum of Sarrià

It is not the first time that they attack the headquarters of different groups in the neighborhood. According to members of the Athenian, the attacks have intensified since the referendum held on October 1.

Previously, they had already found fascist graffiti on the patio, but on November 18 a group managed to enter the premises by breaking the back window and caused serious damage: broken furniture, torn posters, material damaged and painted with the symbol of the yoke the arrows adopted by the phalange and the Franco regime.

The attack occurred just the same day as a unionist rally in Plaza Artós .
/ Popular Athenaeum of Sarrià


The Popular Athenaeum of Sarrià was born on December 10, 2015, when a group of young people from the neighborhood convened by the Assembly of Young people of Sarrià-Esberla occupied the farmhouse on Calle Hort de la Vila 29, owned by the City Council .

Ateneu Sarrià @APSarria

us pugem algune imatges que he hem pogut treure. Fa mesos que estem denunciant atacas feixistes, i el perill que suposen. El feixisme avança si no se’l combat!! pic.twitter.com/hBnfSpFlis


Since then it has been the focus of attacks in the form of painted, silicone in the lock or door knocking, which they have repeatedly denounced. Members of the Ateneu are waiting to know now if they can recover some belongings, but firefighters do not allow anyone to enter for the risk they pose.Ver imagen en Twitter

The consequences of this latest attack will probably be irreversible and for the moment, several neighborhood entities have already offered them support and space to hold meetings and activities that were held at the Athenian until now.

Un atac feixista calcina l’Ateneu Popular de Sarrià

El local ja havia patit atacs amb anterioritat, que s’han intensificat des de la celebració del referèndum. A les parets del pati han aparegut esvàstiques, creus cèltiques i la pintada “Muerte a los CDR”
Ateneu Popular de Sarrià

De nou, avui cap a les tres de la matinada, l’Ateneu Popular de Sarrià ha patit un incendi, que ha deixat el local destrossat. A l’espera de l’informe de bombers, ja han avançat que probablement l’edifici s’haurà d’enderrocar degut a les males condicions en què ha quedat. Al pati ha aparegut la pintada “Estáis muertos CDR”, esvàstiques i creus cèltiques, segons han pogut comprovar membres de l’Ateneu. Tot i així, la Guàrdia Urbana, segons les ocupants, ha fet constar en el seu informe “causes desconegudes” i els han confirmat que l’immoble ha estat en flames durant cinc hores.Ver imagen en TwitterA partir de l’informe que elaborin els Bombers – que segons membres de l’Ateneu, els han avançat que ha estat provocat- i els tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, els Mossos d’Esquadra obriran una investigació per determinar l’origen de l’incendi. Algunes veïnes d’un edifici adjacent han estat evacuades. El regidor Jaume Asens ha assegurat que el Consistori denunciarà els fets.

/ Ateneu Popular de Sarrià

No és la primera vegada que ataquen la seu de diferents col·lectius del barri. Segons membres de l’Ateneu, els atacs s’han intensificat des de la celebració del referèndum, el passat 1 d’octubre. Abans, ja hi havien trobat pintades feixistes al pati, però el 18 de novembre un grup va aconseguir entrar al local trencant la finestra posterior i van provocar greus destrosses: mobles trencats, cartells esquinçats, material fet malbé i pintades amb el símbol del jou i les fletxes adoptat per la Falange i el franquisme. L’atac es va produir precisament el mateix dia que s’havia celebrat una concentració unionista a plaça Artós.

/ Ateneu Popular de Sarrià

L’Ateneu Popular de Sarrià va néixer el 10 de desembre del 2015, quan un grup de joves del barri convocades per l’Assemblea de Joves de Sarrià-Esberla va okupar la masia del carrer Hort de la Vila 29, propietat de l’Ajuntament. Alhora, el pati i el pàrquing del costat pertany a la immobiliària La Llave de Oro, que hi ha projectat un aparcament soterrani i una promoció d’habitatges. Mentre la masia continuï okupada, l’empresa no pot desenvolupar les obres perquè posaria en risc la integritat de l’immoble.Ver imagen en Twitter

Des d’aleshores ha estat focus d’atacs en forma de pintades, silicona al pany o destrosses a la porta, que han denunciat reiteradament. Membres de l’Ateneu esperen ara saber si podran recuperar algunes pertinences, però els bombers no permeten l’entrada a ningú pel risc que suposa. Les conseqüències d’aquest darrer atac probablement seran irreversibles i de moment, diverses entitats del barri ja els han ofert suport i espai per fer les reunions i activitats que es desenolvupaven a l’Ateneu fins ara.

 

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: