The prosecution requested five years in prison for a campaign of boycott El Corte Ingleshttps://directa.cat/actual….
translated mostly from post below by Jesus Rodriquez, with thanks.

 The prosecution requested five years prison each for a boycott campaign of  the dept. store chain El Corte Inglés, which are upmarket stores histrorically controlled by far right anti-union commercial interests.

The three militants of the CNT Barcelona are accused of crimes of obstruction of justice and coercion in a boycott campaign started in the fall of 2015, which was in solidarity against the trial of two anarchists for picketing incidents at one of the stores back in the general strike of 29 March 2012.

The boycott was a success and the original 3 picketers were cleared, but then 24 people were accused of the Boycott, now reduced to only three, but demanding long sentences.  

The prosecutor Barcelona, ​​Silvia Canal, presented a heavy indictment calling for the three militants of the CNT in Barcelona to be sentenced to five years in prison ..Image result for CNT contra Corte Ingles

The prosecutor also demanded a sentence of 18 months-fine, barring the right of passive suffrage and a prohibition to approach closer than a thousand meters of any establishment of El Corte Ingles

The CNT in Barcelona, ​​in a statement, denounced that “we are facing a hardening of the brutal persecution of trade unionists and workers in struggle.”Image result for CNT contra Corte Ingles

It is not an isolated case. Following the general strikes of 2010 and 2012 dozens of continuing criminal proceedings were opened  against members of pickets. For example the court cases against the mobilization of the workforce Coca-Cola, the students and workers in Barcelona University, the miners in Leon and Asturias, companies like Arcelor, Airbus as well as farm labourers in Andalusia, among  more examples.

“We won’t fall into the trap of declaring ourselves innocent at any price. We recognize the conflict and don’t follow an idea of ​​unionism channeled only towards the only option of the courts” Salellas added. “This case is a frontal attack on the historical solidarity of antirepressive campaigns”.

 original en català

La fiscalia demana cinc anys de presó per una campanya de boicot a El Corte Inglés

Acusen tres militants de CNT Barcelona dels presumptes delictes d’obstrucció a la justícia i coaccions per participar en concentracions durant l’any 2015 on es demanava la retirada d’una demanda
La campanya de boicot va arrencar la tardor del 2015, prèviament a la celebració d’un judici contra dos anarcosindicalistes arran dels incidents de la vaga general del 29 de març de 2012

La fiscal de Barcelona, Sílvia Canal, ha presentat un contundent escrit d’acusació davant del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona on demana que tres militants de la CNT de Barcelona siguin condemnats a cinc anys de presó per la seva participació en una campanya de boicot al centre comercial El Corte Inglés.

“Es fa una simplificació molt salvatge entre el fet de manifestar-se i entendre que això és una intimidació. Es confon l’exercici d’una llibertat, d’un dret, amb un acte delictiu. S’esborren límits que, en una societat que s’entén com a democràtica, han de situar el dret a manifestació com un dels pilars fonamentals”, reflexiona Benet Salellas, advocat defensor dels sindicalistes. Tot i que ara es jutgen només tres sindicalistes, en un primer moment es van imputar en el cas 24 persones més, que ara han quedat fora de la causa.

Tot i que ara es jutgen només tres sindicalistes, en un primer moment es van imputar en el cas 24 persones més, que ara han quedat fora de la causa / Jesús Rodríguez

La campanya de boicot va arrencar la tardor del 2015, prèviament a la celebració d’un judici contra dos anarcosindicalistes –un dels quals és acusat en el nou procediment– arran dels incidents de la vaga general del 29 de març de 2012. Per aquells fets El Corte Inglés demanava una indemnització de 6.417 euros en qualitat de responsabilitat civil. Es dóna la circumstància que aquell procediment va acabar en absolució.

La fiscal també exigeix una pena-multa de 18 mesos, la inhabilitació al dret de sufragi passiu i la prohibició d’apropar-se a una distància inferior a mil metres de qualsevol establiment o responsable d’El Corte Inglés.

A l’escrit acusatori, al qual hem tingut accés, es detalla quines són les actuacions punibles per la campanya de boicot: una trucada telefònica exigint la retirada de la responsabilitat civil, una visita a les oficines de l’empresa al carrer Bolívia, una concentració amb els lemes “Boicot a El Corte Inglés” i “Retira la denúncia”, el repartiment de “pamflets” i diverses manifestacions davant les seus d’aquesta cadena d’establiments a la plaça Catalunya, el portal de l’Àngel i Can Dragó.

Image result for CNT contra Corte Ingles

Entre les persones que cita com a testimonis del judici hi ha José Miguel Abad Silvestre, antic regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel PSUC i actual director general d’El Corte Inglés a Catalunya, i Paulino Lera Pamies, director de seguretat de la cadena des de 1996.

La CNT de Barcelona, mitjançant un comunicat, denuncia que “estem davant d’un enduriment brutal de la persecució contra sindicalistes i treballadors en lluita”. No és un cas aïllat. Arran de les vagues generals dels anys 2010 i 2012 es van obrir desenes de procediments penals contra membres de piquets.

Una contundència judicial que s’ha fet extensiva a les mobilitzacions de la plantilla de Coca-Cola, de les estudiants i treballadores de la UAB, de la mineria asturiana i lleonesa, de les empreses Arcelor, Airbus o dels jornalers d’Andalusia, per posar alguns exemples.

“No caurem a la trampa de declarar-nos innocents a qualsevol preu. Reconeixem el conflicte i reneguem d’una idea de sindicalisme canalitzada cap a l’única opció dels jutjats”, es refermen.Image result for CNT contra Corte Ingles

“Es planteja un atac frontal a la solidaritat històrica de les campanyes antirepressives. Volem que els debats que hi ha en els procediments judicials surtin a fora, al carrer, portar aquests debats al carrer no pot ser entès mai com un delicte d’obstrucció”, afegeix Salellas.

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

2 thoughts on “The prosecution requested five years in prison for a campaign of boycott El Corte Ingles”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: