Demo Sat 8th: Let’s combat Police State with local Self-defense

CanVies is an Occupied assembly run Social center, set in what was once a CNT Union Center 80 years ago, The occupation has lasted 17 years and has local support. In calling for ‘local defense’ against eviction the occupiers refer to the successful Gamonal community uprising in Burgos just 2 weeks ago. The evictions of 4 other Catalan social  centers are coinciding in the next weeks… more news to come…

CVmani8febrer

Fight the Police State with neighbourhood Defense..Stop the Eviction of Can Vies…Demonstration Sat 8 Feb 11.30 Plaza Sants

By Can Vies Occupied Center  03 Feb 2014

We appeal to come and demonstrate to actively defend the streets,  and from the local self-organization movement to defend the autonomous social center Can Vies – at any time the City Council could exercise their power of  eviction – And also to defend all of the squatted social centers threatened in Catalonia…  (the Carboneria Squatted Center (La Carbò), the Expropriated Bank of Gracia,  the Popular Workers Center of the Eixample , the Gordíssima Occupied Autonomous Center (The Fattest One),  the May Flower (Flor de Maig)  and  the House of Dreams (Casa dels Somnis) ) , as well as to slow down the progress of the Police State and the criminalization of social movements , and show support for the antifascist prisoners from January 28 , one still in custody .carboneria

Stop the eviction of ‘Can Vies’ Occupied Social Center

On 29 January , the Supreme Court communicated the denial of appeal  presented by CSA Can Vies before this body . With this new twist from the court it is left to the TMB , and in particular the City Council and that of  Sants -Montjuïc , the decision to request the execution of the sentence , making the eviction effective .

Lets defend this Community Center with 17 years of history , which has become a social model in neighborhood and social movements in the city, as well as all the other self-managed social centers above threatened with eviction.muralflordemaig

Combatting the  Police State :

Threats against political dissent and the growing repression against the anti-capitalist social movements are the most obvious expression of the police state we live in . 

For example nthe assault and search of Can Vies for more than 10 hours on January 29  in which the Catalan police smashed doors , walls , seized computer equipment and personal belongings , and took photographs recordings all the spaces . Meanwhile 25 vans of police occupied the neighborhood . Stop the repression and advancement of the police state .190313ateneuflordemaig1R2

Stopping the advance of fascism 

Six antifascist activists were arrested on January 29 accused of participating in an alleged assault on eight neo-Nazis after they participated , on 12 October at the far right demonstration of  ‘España en Marcha’ held on Montjuic. One of those arrested is in custody . We can not allow this criminalization or that fascism to be given carte blanche to demonstrate and threaten our neighborhoods. We demand the release of the imprisoned antifascist youth and the withdrawal of charges against detainees .1505490_782457335115718_171090489_n


Demonstration 11:30 am Saturday February 8 square Saints
Take the streets . Neighborhood self-defense. Anticapitalist FIGHT !

Manifestació combatem l’estat policial amb autodefensa veïnal

Fem una crida a defensar activament al carrer i des de l’autoorganització veïnal, el Centre Social Autogestionat Can Vies, – en qualsevol moment l’Ajuntament de Barcelona podria fer efectiu el seu desallotjament -, i el conjunt de centres socials okupats amenaçats (La Carboneria, el Banc, l’Ateneu Popular de l’Eixample, la Gordíssima, la Flor de Maig i la Casa dels Somnis), així com a frenar l’avenç de l’estat policial i la criminalització dels moviments socials, i mostrar el suport als antifeixistes detinguts el 28 de gener, un d’ells en presó preventiva.
Click on image for a larger version
Aturem el desallotjament de Can Vies: el passat 29 de gener, el Tribunal Suprem comunicava la denegació del recurs de cassació per unificació de doctrina presentat pel CSA Can Vies davant d’aquest òrgan. Amb aquest nou gir judicial, queda en mans de TMB -i en concret de l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sants-Montjuïc- la decisió de demanar l’execució de la sentència, fent efectiu el desallotjament. DEFENSEM aquest Centre Social amb 17 anys d’història, un dels espais de referència del teixit social del barri i dels moviments socials de la ciutat, i els centres socials autogestionats amenaçats de desallotjament: La Carboneria a Sant Antoni, el Banc Expropiat de Gràcia, l’Ateneu Popular de l’Eixample, la Gordíssima a Sant Andreu, la Flor de Maig a Poblenou i la Casa dels Somnis a Igualada.Combatem l’Estat policial: les amenaces contra els espais de dissidència política i la creixent repressió contra els moviments socials anticapitalistes són l’expressió més evident de l’estat policial en que vivim. Com n’és mostra l’escorcoll de Can Vies durant més de 10 hores, el dimecres 29 de gener, en el que els Mossos d’Esquadra van destrossar portes, parets; van incautar material informàtic i objectes personals, i van fer fotografies i gravacions de tots els espais. Fora 25 furgones prenien el barri. ATUREM la repressió i l’avenç de l’estat policial.Frenem l’avenç del feixisme: sis militants antifeixistes van ser detinguts el dimarts 29 de gener acusats de participar en una suposada agressió a vuit neonazis, després que aquests participessin, el passat 12 d’octubre, a la manifestació ultradretana que la España en Marcha va celebrar a Montjuïc. Un dels detinguts està en presó preventiva. No podem permetre la criminalització de l’antifeixisme mentre es dóna carta blanca als feixistes per manifestar-se i amenaçar als nostres barris. EXIGIM la llibertat del jove antifeixista pres i la retirada de càrrecs als detinguts.
Manifestació dissabte 8 de febrer 11:30h plaça de Sants
PRENEM ELS CARRERS. AUTODEFENSA VEÏNAL. LLUITA ANTICAPITALISTA!

Not one step back in the fight against fascism
Not one step back in the fight against fascism
Enhanced by Zemanta

Author: thefreeonline

The Free is a book and a blog. Download free E/book ...”the most detailed fictional treatment of the movement from a world recognizably like our own to an anarchist society that I have read...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: